Ke Mana Hala Tuju Dasar Pembangunan Ekonomi Negara ?

Kertas pembentangan di Persidangan Meja Bulat “Jawapan Ummat Islam Kepada Keruntuhan Sistem Ekonomi Kapitalisme” pada 26 April 2011 di Dewan Besar IKIM, Kuala Lumpur.

Pengenalan
Semenjak sebelum merdeka lagi, kerajaan telah merangka rancangan-rancangan pembangunan ekonomi untuk pembangunan negara.Perancangan terawal telah dilakukan oleh kerajaan penjajah British.Objektif utama usaha rancangan pembangunan ekonomi negara pada masa itu adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam rangka membentuk satu sistem ekonomi pasaran bebas di negara kita.Tambahan pula sistem ekonomi pasaran bebas yang diperkenalkan kepada masyarakat negara kita oleh penjajah adalah diimportterus dari Britain. Sistem tersebut adalah berdasarkan falsafah liberalisma, iaitu satu falsafah yang membenarkan ahli masyarakat menganut agama tetapi pada masa yang sama menghadkan amalan agama tersebut kepada beberapa perkara ritual sahaja. Oleh yang demikian, sistem ekonomi yang diperkenalkan kepada masyarakat Malaysia adalah langsung tidak berdasarkan prinsip-prinsip ‘Maqasid Syariah’.Di samping itu, peraturan-peraturan Islam dalam aspek muamalah seperti pengharaman amalan riba, gharar dan lain-lain langsung diketepikan di dalam sistem ekonomi negara.